web analytics
קטגוריות
שירה

הנגן של עולם המתים : יואב עזרא בנקאי כמשורר

    יואב עזרא הוא דמות ותיקה וידועה בחוגי המשוררים בתל אביב ולחלוטין לא ידוע מעבר להם . הוא עוסק במיקצוע הלא משוררי של ניהול סניף בנק ונחשב בחוגי המבינים המצומצמים מאוד ( בערך עשר או חמש עשרה איש ) כמשורר רדיקלי ביותר . ולאחרונה יצא לאור בהוצאת פלונית של שלמה קראוס קובץ  מחזור שירה […]

קטגוריות
שירה

המגזין הספרותי "כתם " וגוויעתו של "המנחם פריזם "

סקירה על כתב עת ספרותי צעיר ועורכי הבועטים במימסד הספרותי של עולם השירה.