web analytics
קטגוריות
תנ'ך

עידו החוזה והנביא

הספרים האבודים של התנ"ך אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל הספרים האבודים של המקרא בסדרת מאמרים שנכתבים על ידי אלי אשד וחיים מזר . מסע שהחל בחקירת התעלומות  של "ספר הישר"   הספר האבוד של בלעם ,  ולבסוף "ספר מלחמות ה' " של משפט המלוכה של שמואל הנביא .   וגם התעלומה של הביוגרפיות האבודות שנכתבו בידי […]