web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

ממלכת אטלנטיס של בנואה דרך הערפדית של ש"י עגנון ועד בעלת האכסניה של רואלד דאל

מה הקשר בין סיפור מפרוסם של ש"י עגנון האדונית והרוכל " על אישה ערפדית וסיפור מפורסם של רואלד דאל" בעלת האכסניה על אישה רצחנית ?
הקשר הוא כנראה בספר בשם "מלכת אטלנטיס" של פייר בנואה.

קטגוריות
תרבות

בודד מול המערכת :שיחה עם משה גרנות

שיחה עם הסופר והמבקר משה גרנות על חייו על יצירתו ועל דיעתיו השנויות במחלקות לגבי המקרא ישעיהו ליבוביץ' עגנוןן שיח מזרחי וכל דבר אחר.