web analytics
קטגוריות
קולנוע

בחזרה לימי התנ"ך בקולנוע הישראלי ובטלויזיה הישראלית :מבוריס שץ ועד ל"היהודים באים"

סקירה פרטנית ומפורטת על תולדות ז'אנר הסרטים התנכיים בקולנוע הישראלי ובטלויזיה הישראלית.ז'אנר שצפו לו גדולות אבל לא שיגשג כלל חוץ מבתחום אחד מפתיע תחום ההומור והפארודיה .דבר שעורר ומעורר מהומות והפגנות גם בעשור השנישל המאה ה-21.