web analytics
קטגוריות
קולנוע

הטמפלרים הזומבים מארץ ישראל

הטמפלרים היו אנשי מסדר אבירים נוצרי שנוצר בארץ ישראל בימי הצלבנים שמרכזם היה על הר הבית בירושלים. הם התפרסמו מאוד הפכו לעשירים מאוד ולבסוף חלקם הוצאו להורג ככופרים מסוכנים בידי מלך צרפת במאה ה-13. אך הם לא נשכחו הום הפכו לסמל של כפירה. וברבות הימים יצר עליהם במאי ספרדי סדרת סרטים שבהם הם מוצגים כמתים […]

קטגוריות
קולנוע

פחד ברחובות בני ברק : סרטי אימה חרדיים

בקהילה החרדית צצה תעשיית סרטים משגשגת של סרטים שמוקרנים לא בבתי קולנוע אלא במחשבים וכוללים אפילו סרטי אימה !