web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

האותיות שעימן נברא היקום:הצעה חדשה לפירוש משמעויות "ספר יצירה"

   במוזיאון הקומיקס והקריקטורה בחולון  הוצגה תערוכה של שני קריקטוריסטים בוריס ארנבורג וסרגי סיצ'נקו תערוכה של קריקטורות המבוססות על האלף בית העברי. ולאור חשיבות אותיות האלף בית ביצירתם התפרסם בקטלוג התערוכה גם מאמר זה על אותיות האלף בית והספר הכישופי –מיסטי הקדום ספר יצירה. וכאן במאמר זה אני מעלה את התיאוריה שלי שבה אני מנסה […]

קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

ספר האסטרולוגיה העברי הראשון-על ספר יצירה:מאמר בפרויקט "ספר יצירה"

פרופסור מאיר בר אילן חוקר את מהותו של הספר הקדום והמסתורי "ספר יצירה" ומבקר את דיעותיו של החוקר יהודה ליבס בתחום זה.

קטגוריות
הגולם

המדריך לבריאת יקום : על ספר יצירה

ניסיון להבין את הספר הקשה ביותר בתרבות העברית כולה ספר יצירה ספר שלכאורה מסביר איך בוראים יקום ותיאוריה חדשה מי היה מחברו ,להצעתי השומרוני שמעון מאגוס.