web analytics
קטגוריות
תנ'ך

הביוגרפיות האבודות של התנ"ך

האם ספרי הביוגרפיות הקדומות השונות המוזכרים בספר "דברי הימים " כספרים שנכתסו בידי נביאים וחוזים שונים בימים קדומים אכן נכתבו על ידיהם ולא השתמרו " או שמה הם היו רומנים היסטוריים מזמנו של מחבר "דברי הימים"?