web analytics
קטגוריות
ריגול

הסופרים המרגלים והצנזורה

ביום שלישי הבא הרביעי ליוני אני אשתתף בערב במכללה למנהל בראשון לציון וארצה על "ספרות הריגול הישראלית " איתי ישתתפו בערב המרגל לשעבר והסופר בהווה מישקה בן דוד ,והעורך דין וסופר מתח ליעד שוהם.מנחה עמיתי וידידי המרצה במכללה למנהל ועורך הפרוזה של "יקום -תרבות " ניסים כץ. בהרצאה אני אדון בקשרים הסימביוטיים המוזרים בין השירותים […]