web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

הסטלגים והאישה הגרמניה

ראיון שקיימה עימי עיתונאית גרמניה על תופעת ה"סטלגים" ספרי כיס על מלחמת העולם השנייה על סקס וסדיזם במחנות שבויים.