web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

סופרים פולניים וישראלים צעירים ,שואה, וזהות מינית

  " אני מתערבת איתך שבתוך רבע שעה על השעון מהתחלת הדיון כבר יעלה אזכור כלשהו על השואה , וישתלט לגמרי עם הדיון ,זה מה שקורה תמיד כשמגיעים אנשים מפולין לדבר עם ישראלים זה מה שמעניין אותם "אמרה לי שהרה בלאו מומחית לענייני שואה ואוהדת בכירה של הגולם.. היינו בערב בבית אריאלה שבו הופגשו שלושה […]