web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

העתיד על פי סופרי המדע הבדיוני הרוסיים

לרגל ביקורם של כמה סופרי מדע בדיוני רוסיים בישראל סקירה על תולדות המדע הבדיוני ברוסיה.