web analytics
קטגוריות
שירה

האירוטיקה הראשונה בעברית:"שיר עגבים" ומחברו יהודה לייב בן זאב

לפניכם השיר האירוטי הכבד ויש שיגידו הפורנוגראפי הראשון בשפה העברית מהמאה ה-18 "שיר העגבים" .הערה: השיר לא מומלץ לילדים מתחת לגיל  10 אבל יש להניח  שכיום בעשור השלישי של המאה ה-21 שילדים מעל גיל זה כבר ראו דברים חמורים ממנו בסלולארי.