web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

השיבה לספרד

ממשלת ספרד נזכרה, באיחור קטן במקצת של 500 שנה, להתחרט על גירוש היהודים.
.מה לא עשתה ממשלת ספרד כדי להחזיר את צאצאי המגורשים והאנוסים ,ולהציל את עצמה מקריסה .עכשיו כשהקריסה הכלכלית והדמוגרפית קרובה מתמיד ,כשהאוכלוסייה המקומית שלה מזדקנת ,כשהמוסלמים נוהרים אליה בהמוניהם ומאווים איום קיומי לעשורים הבאים היא הולכת על כל הקופה.ספרד נזכרת בתושבים.שהיו חלק מימי הזוהר שלה עד שגורשו באכזריות. היא כעת מנסה להשכיח את הרדיפות וההסתה האנטישמית המרושעת שהתקיימה עד סוף המאה העשרים בספרי הלימוד של כל ילד ספרדי ובחוקי הגזע הנצחיים שהנאצים התקנאו בהם .

קטגוריות
ספרות יפה

ספרדים ,,קטלאנים ,,מוסלמים ,יהודים ,וגם ישראלים

הסופר מואיז בן הראש מספר על קבלת הפנים שאותה קיבלו ספריו בשפה הספרדית.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

חפש את היהודייה (היפה ): רחל "היהודיה מטולדו ".

סקירה על רומן היסטורי שמתאר פרשה אמיתית מספרד של ימי הביניים של מלך שהתאהב ביהודיה יפה והפך אותה לפילגשו.

קטגוריות
היסטוריה

אל סיד נגד האיום האיסלאמי

סיפורו של אל סיד הגיבור הספרדי המפורסם ביותר של ימי הביניים והסרט המצוייר שנעשה עליו.