web analytics
קטגוריות
תרבות

הרב סעדיה גאון ובעיות המאה ה-21-שיחה עם ירון ליבוביץ'

  האם יכול להיות איזה שהוא קשר בין תורה פילוסופית איזוטרית תורת הנפש של רב מימי הביניים המוקדמים ששמו ידוע כיום רק לדתיים משכילים ועוד כמה יודעי ח"ן, סעדיה גאון,  ובין הבעיות המעסיקות אותנו בראשית המאה ה-21 של נושאי היחסים בין תרבויות ודתות שונות ? לכאורה אין בין השניים ולו את הקשר הקלוש ביותר. אבל ירון […]