web analytics
קטגוריות
קולנוע

בחזרה לימי התנ"ך בקולנוע העולמי:תולדות ז'אנר הסרט התנכי

סקירה על תולדות ז'אנר הסרט התנכי סרטים המבוססים על סיפורי התנ"ך בקולנוע העולמי בעיקר האמריקני והאיטלקי ,ובטלויזיה האמריקנית.