web analytics
קטגוריות
קומיקס

יהוה נגד זאוס: התנ"ך והפגאניזם בקומיקס

המיתולוגיות הפגאניות העתיקות קמות במפתיע לתחייה כיום דרך הקומיקסים המודרניים ביותר ביחד עם סיפורים תנכיים שונים וגיבוריהם.