web analytics
קטגוריות
שירה

בואו אל הסלע האדום: ניתוח הפזמונים "הסלע האדום " מאת חיים חפר ו"בואו לפטרה" של "אתניקס"-חיים מזר

חיים חפר מנתח שני פזמונים מתקופות שונות ששניהם עוסקים במסע לפטרה הסלע האדום בירדן, פזמון של חיים חפר ופזמון של להקת "אתניקס".