web analytics
קטגוריות
תרבות

מוצרט :המותג האולטימטיבי של עולם המוזיקה

כיצד הפך וולפנג אמדאוס מוצרט למוזיקאי המצליח והמפורסם ביותר בעולם לאחר שמת עני מרוד?