web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

באיזה ילד לבחור ? "הפגישה" סיפור מאת פרדריק פול וסיריל קורנבלות

סיפור על הורים שחייבים לבחור בחירה איומה :לקבל ילד מעל הממוצע בתמורה לויתור על ילד שיש לו הפרעות שונות. במי יבחרו ?