web analytics
קטגוריות
מדע מדע בדיוני

אין אחרית לימים : החלק השני אדם פלוס -הטרנס הומניזם מגלגמש דרך סטיב אוסטין עד אריאל.

החלק הראשון של הכתבה   מגלגמש עד סטיב אוסטין    תקציר החלק הראשון :הטרנס הומניזם היא תנועה אידיאולוגית חדשה שקמה במערב בעשרים השנים האחרונות שטוענת שהאדם יכול להאריך את חייו על ידי האמצעים הטכנולוגיים החדשים ., למנוע הזדקנות, להכחיד מחלות ולשפר את האדם מבחינה פיזית, מנטלית וחברתית. הטרנס-הומניזם שואף להפוך את האדם לפוסט-אדם, אדם עם יכולות […]