web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

נקודת המהפך -סיפור קלאסי על סופר מדע בדיוני ומסע בזמן מאת אנטוני בושר

האם יכול להיות שסופרי מדע בדיוני מההווה שמדייקים בסיפוריהם בצורה מדהימה הם נוסעים בזמן מהעתיד?

זאת ההנחה בבסיס הסיפור שאתם עומדים לקרוא.זהו אחד מסיפורי המדע הבדיוני המודרניים הראשונים שתורגמו לעברית וגם סיפור המדע הבדיוני ה"ארס פואטי "  ( דהיינו שעוסק בספרות המדע הבדיוני בתכניו )הראשון שתורגם לעברית.