web analytics
קטגוריות
קולנוע

ואם לא מחר, אז מחרתיים? : עידן הקרח המתקרב בסרט "היום שאחרי"

      אומרים עולם סופו באש אומרים בכפור . כמי מין התשוקה טעם אני עם חובבי האש . אך עם שנית יחרב עולם שנאה לימדה אותי ודאי לאמור : לשם החורבן הכפור גם הוא גדול ויש בו די . ( רוברט פרוסט ) בימים אלה עלה למסכים הסרט "היום שאחרי מחר " של  אמריך, […]