web analytics
קטגוריות
קומיקס

סוכן חשאי קוריגאן בעקבות דקסטר -סיפור ממוסף הקומיקס של העיתון "חדשות"

לפניכם סיפור נדיר מעין כמוהו על עלילות דמות הקומיקס הידועה והוותיקה ומאריכת הימים מאוד הסוכן החשאי איקס 9 פיל קוריגאן שיצא לאור בעברית ב-1987 כחלק ממוסף קומיקס קצר ימים של העיתון היומי "חדשות ". והיה זה סיפור חשוב ביותר ומעניין ביותר במסגרת ההמשכיות הפנימית של הסדרה. :בו נחשף ומוסבר לראשונה ולאחרונה הקשר בין פיל קוריגאן ובין הגילגול הראשון של הדמות שנכתב בידי סופר הבלשים הידוע דאשיאל האמט וצוייר בידי הקומיקסאי המפורסם אלכס ריימונד מ-1934 שנקרא אז דקסטר.ומתברר שהשניים הם אב ובנו.הכיצד שהרי אפילו פיל קוריגאן לא ידע זאת ? הכל מוסבר בסיפור עד לקטיעתו.