web analytics
קטגוריות
קומיקס

סוכן חשאי קוריגאן בעקבות דקסטר -סיפור ממוסף הקומיקס של העיתון "חדשות"

לפניכם סיפור נדיר מעין כמוהו על עלילות דמות הקומיקס הידועה והוותיקה ומאריכת הימים מאוד הסוכן החשאי איקס 9 פיל קוריגאן שיצא לאור בעברית ב-1987 כחלק ממוסף קומיקס קצר ימים של העיתון היומי "חדשות ". והיה זה סיפור חשוב ביותר ומעניין ביותר במסגרת ההמשכיות הפנימית של הסדרה. :בו נחשף ומוסבר לראשונה ולאחרונה הקשר בין פיל קוריגאן ובין הגילגול הראשון של הדמות שנכתב בידי סופר הבלשים הידוע דאשיאל האמט וצוייר בידי הקומיקסאי המפורסם אלכס ריימונד מ-1934 שנקרא אז דקסטר.ומתברר שהשניים הם אב ובנו.הכיצד שהרי אפילו פיל קוריגאן לא ידע זאת ? הכל מוסבר בסיפור עד לקטיעתו.

קטגוריות
קומיקס ריגול

סוכן חשאי אפס 9 והטיל הסוטה :סדרה שנוצרה בידי דאשיאל האמט

גיבור הקומיקס האמריקני הידוע סוכן חשאי אפס 9 דמות שנוצרה בידי לא אחר מאשר סופר הבלשים המפורסם דאשיאל האמט מחבר "הנץ ממלטה" בשנות השלושים של המאה ה-20 ביחד עם לא אחר מאשר אלכס רימונד יוצרו של איש החלל האגדי פלאש גורדון יוצא בהרפתקה משנות השישים שאותה צייר אחד האמנים הידועים של טרזן איש הג'ונגל למחוץ מזימה שטנית כנגד תוכנית החלל האמריקנית .