web analytics
קטגוריות
היסטוריה היסטוריה חלופית

המזימה של סטלין נגד היטלר על פי "בוקע הקרח " של ויקטור סובורוב

ההיסטוריון הצבאי השנוי במחלוקת אורי מילשטיין דן בתיאוריה השנויה במחלוקת של סובורוב שלפיה סטלין התכוון לתקוף ראשון את הנאצים אלא שהיטלר הקדים אותו .