web analytics
קטגוריות
טלויזיה

הרפתקאותיו של אינדיאנה ג'ונס הצעיר

סקירה על אחת מסדרות ההרפתקאות ההיסטוריות המעולות ביותר של הטלויזיה האמריקנית :הרפתקאותיו של הארכיאולוג אינדיאנה ג'ונס בילדותו בנערותו ובצעירותו בעשורים הראשונים השל המאה העשרים במקומות שונים ברחבי העולם לפני בעת ואחרי מלחמת העולם הראשונה.