web analytics
קטגוריות
תרבות

למה צריך סדנת כתיבה ?-ראיון עם רקפת ידידיה

העורכת מבקרת התיאטרון והמול"ית רקפת ידידיה מספרת על סדנת כתבית השירה הייחודית שפתחה.