web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

הצרה עם הסדנאות-דיאנה מן

  דיאנה מן היא משוררת ומרפאה ידועה באמצעות חוצנים ומכירה היטב את תחום הסדנאות המיסטיות לסוגיהם השונים והמשונים ביותר . להלן רשימה  על התרשמויותיה מכמה מהסדנאות האלו .   עובדות בשטח   מאת דיאנה מן אינני יודעת האם הארץ מבורכת בסוגים שונים ומגוונים של פטריות – לאכילה, אולם, ללא ספק, ישראל מבורכת בכל מיני סדנאות, קורסים, […]