web analytics
קטגוריות
טלויזיה סיפורת היסטורית

אופרת סבון עקובה מדם :שאול ודוד בטלויזיה האמריקנית- סקירה על הסדרה "נביאים ומלכים" מ-2016

לאור ההתפתחויות הפוליטיות העכשוויות בישראל של סכסוך פנימי על רקע מלחמה חיצונית עם אוייב השואף להשמיד את ישראל אני חוזר לסרטים ולסדרות הטלוויזיה שתיארו מצב דומה שהתרחש במאה העשירית לפני הספירה.ימי המלך שאול בן קיש ועוזרו דוד בן ישי שאגב מלחמה משותפת בפלישתים אויבי ממלכת ישראל החלו להילחם זה בזה. אני מפרסם בבלוג זה רשימות […]