web analytics
קטגוריות
שירה

נבואתה של תרצה אתר: ניתוח של השיר "בלדה על נערי שגדל "-חיים מזר

חיים מזר מנתח את השיר של תרצה אתר " הבלדה על נערי שגדל " שעוסק בזמר נתן סלור.

קטגוריות
שירה

ילד עם קוף מול הגלובליזציה: ניתוח הפזמון "ילד עם קוף" מאת מאיר גולדברג-חיים מזר

חיים מזר מנתח את הפזמון הביקורתי "ילד עם קוף" של מאיר גולדברג ויסמין אבן .

קטגוריות
שירה

המופע המשפחתי של נתן סלור

שיחה מקיפה עם נתן סלור זמר מלחין ויוצר שהוא ם הבן של תרצה אתר והנכד של נתן אלתרמן על יצירתו ויצירת בני משפחתו .

קטגוריות
שירה

האם יש עתיד להלחנת שירי משוררים ?

רב שיח עם כמה יוצרים בשאלה האם יש עתיד לכתיבת מילים לפזמונים.