web analytics
קטגוריות
היסטוריה

האישה הכשפנית הקדומה כאישה משכילה:סקירה על הספר "מי כתבה קערת השבעה?"

סקירה על ספרה המחקרית של חוקרת הכישוף והנשים הקדומות דורית קידר,שבודקת את השאלה :האם נשים קדומות ידעו מספיק קרוא וכתוב על מנת להכין קערות כישוף כתובות ?