web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הפרוכת של הקיסר נפוליאון- מאת ד"ר אריה מורגנשטרן

סיפורה של פרוכת שיוחסה לקיסר נפוליאון שהיתגלגלה לבית הכנסת "החורבה" שנבנה בידי זאב וולפנזון במאה ה-19 ונעלמה . וגירסה משוחזרת שלה היגיעה לבית הכנסת "החורבה " המשוחזר במאה ה-21.