web analytics
קטגוריות
Uncategorized שירה

האלוהים של נעם פרתום

נעם פרתום .פורטריט מאת קרן כץ .  לפני כמה ימים הלכתי לאירוע שירה צעירה ושמעתי שם משוררת צעירה ומוכשרת שהרשימה אותי מאוד ,נעם פרתום. נעם אמנם מוכרת בחוגי השירה אולם כלל לא מחוצה להם וכדאי מאוד שמצב זה ישתנה כי לדעתי יש לה פוטנציאל . לבקשתי היא שלחה לי שיר שלא פורסם מעולם לפרסום ראשון […]