web analytics
קטגוריות
הגולם

הגולם נגד האל רשף

הגולם נגד האל רשף במאמר קודם עסקתי בדמות הקומיקס "תור " שבתרגום מוצלח לעברית הפכה לאל הכנעני "רשף".   בספרי "הגולם:סיפורו של קומיקס עברי " הוצאת מודן 2003 עם אורי פינק _)  הקמנו את אותו האל רשף לתחייה כאל רע הנלחם בגולם. מוך ניסיון להשליט על העולם את המפכרת ( פנתיאון " העלים הכנעניים הקדומים שבראשם עמד […]

קטגוריות
קומיקס

נמרוד רשף , עוזי הלוחם במתנקשים , מטטרון עליון והרובה של אנטון צ'כוב

סקירהעל חייו ויצירתו של הקומיקסאי נמרוד רשף ועל גיבור סדרת הקומיקס שלו עוזי כעת כשהסדרה היגיעה לסיומה.

קטגוריות
ספרות פופולארית קומיקס

המתנקש הקבלי : על נמרוד רשף

סקירה על חוברת קומיקס שיצר נמרוד רשף על מתנקש בעל כוחות קבליים.