web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

לינינגן נגד הנמלים -סיפור מתח על מאבק בנמלים

סיפור מתח מפורסם על מאבקו של חוואי בברזיל בצבא טורף כל של נמלים ענקיות ורצחניות .כפי שפורסם ב"משמר לילדים".