web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

תולדות הפורנוגראפיה העברית מראשיתה ועד ימינו

      החוקרת והמתרגמת ניצה בן ארי שפירסמה בעבר ספר מחקרי מקיף על הרומנים ההיסטוריים היהודיים שיצרו את מודל "היהודי החדש " פירסמה לאחרונה את הספר "דיכוי הארוטיקה " שבו היא חוקרת את תולדות ספרות הסקס העברית .בראיון מקיף עימה על העבר הווה והעתיד של ספרות הפורנוגרפיה בעברית ננסה להבין את הקשר של ספרות […]