web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

ספר מלכים הסודי: המלכים ירבעם ורחבעם בספרות העברית

ישנם שני מלכים בתנ"ך שהם השנואים ביותר .האחד האידיוט ביותר ,רחבעם בן שלמה שהביא לחלוקת הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה והשני ירבעם בן נבט המלך השנוא ביותר על כותבי התנ"ך כי בנה מקדש בבית אל .
לפניכם סקירה על היצירות שהופיעו על שני המלכים המנבולים האלו בשפה העברית והמספר הוא מצומצם ביותר .ובכל זאת נכתבו עליהם כמה יצירות בולטות כמו "אכזר מכל המלך" המחזה המופתי של ניסים אלוני " ו"זמרת הארץ" סיפורו של יצחק שנהר על מסע פרעה שישק לארץ ישראל בימי ירבעם ורחבעם .יצירות שמראות שלמרות שהמלכים האלו הם שנואים כל כך הרי יש להם פוטנציאל דרמטי ביותר כגיבורי יצירות ספרות.