web analytics
קטגוריות
ריגול

סוכן חשאי אמיתי? או מפוברק? או שניהם ? : סדרת אבא פונטיבי וקפטין ברנרד ניומן מאת ברנרד ניומן

סיפורו של ברנרד ניומן סופר ריגול שכמה מספריו תורגמו לעברית .וברוב ספריו הבדויים לחלוטין היציג את עצמו כמרגל רב עלילות וקוראים רבים האמינו לו.אבל לא תמיד הוא בדה את העלילות ולאמיתו של דבר הוא כן היה מעורב בלפחות מבצע ריגול פרטי אחד שבו חשף את פרוייקט הפיתוח של הרקטות בידי הנאצים .וכמובן הכניס זאת לעלילת ספרו הבדוי הבא.