web analytics
קטגוריות
היסטוריה

האנשים הראשונים על הירח -ועל עטיפות העיתונים וכתבי העת

20 ביולי 1969 זהו התאריך שבו נחתו האנשים הראשונים על הירח. וחזרו משם.

חמישים שנה חלפו מאז ואנחנו מתכוונים לחזור לשם .

ועד שינחת האדם הבא על הירח וגם האישה הראשונה וגם הישראלי הראשון ( אבל לא האחרון ) והישראלית הראשונה על הירח הנה מגוון עטיפות עיתונים וכתבי עת למבוגרים ולילדים שדיווחו על
הנחיתה ההיא על הירח. כולל בכמה מקרים מאמרי המערכת.