web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

הילד שתעה על הירח- סיפור מדע בדיוני מ"דבר לילדים" מאת רוברט הינליין

בעת שנכתבות מילים אלו בעת מגיפה אני יוצא החוצה כל יום ,על פי החוק  לבוש במסיכה ובכפפות. ומרגיש את עצמי כאילו אני לבוש חליפת חלל ושאני מסתובב על עולם אחר. 

ולרגל זה….הנה סיפור שכתב סופר מדע בדיוני ידוע בשם רוברט הינלין ושוהפיע בעברית בשנות החמישים בשבועון "דבר לילדים " ועוסק בילד שמתמודד עם בעיות של חליפת חלל ובעיות קשות אחרות בעת שהוא נמצא על עולם אחר הירח ומחפש אחרי אחיו האבוד.