web analytics
קטגוריות
היסטוריה

דהיה אל כהינה -המלכה הלוחמת

לימור שריר –שרייבמן רופאה סופרת חוזרת ברומן החדש שלה "סודות מרקש" אל מקום שאינו מוכר כלל לרוב הקוראים ארץ מרוקו האקזוטית ואגב כך מתארת גם את אחת הדמויות המסתוריות והמדהימות ביותר של ימי הביניים מנהיגה יהודיה בצפון אפריקה שכמעט הצליחה לעצור את התקדמות האיסלאם ולשנות בכך את פני ההיסטוריה . דמות שלמרות שהיא מעוררת כיום ויכוחים עזים בצרפת ובצפון אפריקה ונראית רלבנטית ביותר בחוגי הפמיניסטיות ובמיוחד הפמיניסטיות המזרחיות אינה מוכרת כמעט כלל במקומותינו.