web analytics
קטגוריות
קומיקס

נחום גוטמן הצייר ונחום גוטמן הצלם בסיפור הקומיקס "איפה טמונות התמונות -או לתפוס את הרגע " מאת אוריאל אופק

סיפור קומיקס מ"משמר לילדים " על פי ספר לילדים של אוריאל אופק שמתאר שני אחים בעלי שמות כמעט זהים ששונאים זה את זה : נחום הצייר ונחום הצלם. שניהם מבוססים על דמויות אמיתיות בהחלט בעלות אותו השם : נחום גוטמן מגדולי הציירים הישראליים ונחום גוטמן מגדולי הצלמים הישראליים. שאכן היכירו זה את זה ולא בדיוק סבלו זה את אמנותו של זה.