web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

"עד מוות " של עמוס עוז -דעות הסופר והחוקרים

כהכנה למאמר גדול שלי על המשמעויות האמיתיות של סיפור הידוע של עמוס עוז "עד מוות" על חבורת צלבנים רצחניים במסע אל המוות,הנה תחילה סקירה על דיעות מבקרים שונים על הסיפור . רובן ככולן רק מראות שהמבקרים לא הבינו כלל את הסיפור שהוא סיפור אימה על טבעי אחד הגדולים ביותר בספרות העולמית.