web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים קומיקס

לקשקש זה ליצור חיים

סקירה על סדרת ספרי הילדים של אילנה יפה -רוסאנו ,"קשקוש בלבוש" ,שמזסכירה סידרת קומיקס של נעם נדב על נער שנוצר בידי עיפרון.