web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

כך הייתה השנה שתהיה :מסע לסיפורים הסרטים התחזיות והנבואות על שנת 2015

כיצד אמורה הייתה להיראות שנת 2015?
למי שנולד במאה שעברה – שנת 2015 היא ״העתיד״. ואכן, מסתבר שהיו לא מעט יצירות מדע בדיוני, בספרות ובקולנוע, שתאריך התרחשותן היה שנת 2015.