web analytics
קטגוריות
קולנוע

נוגה נצר ,הסרט "החבר הגרמני שלי " ואני

נוגה נצר יצרה את הסרט הדוקומנטארי "החבר הגרמני שלי" ,על סמך אירועים בחייה שגם אני נטלתי בהם חלק של יצירת קשר עם בחור גרמני שלאורך הזמן התגלה כמוזר יותר ויותר ומסוכן יותר ויותר.