web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

גששי החיים :העתיד הבדואי בישראל-נטלי גוטמן

נטלי גוטמן מורה לפילוסופיה אצל הבדואים מחווה את דעתה על מה יכול להיות עתידם של הבדואים בישראל.