web analytics
קטגוריות
הרצאות מקרא

נביאות בתנ"ך

חולדה הנביאה השבוע אני נותן שתי הרצאות בנושאי תנ"ך. ביום  שני זה השישי  במאי אתן הרצאה במרכז "פסגות " בחולון על ארון הברית התנ"כי העלמו המיסתורי  והתיאוריות השונות לגבי מה עלה בגורלו. ביום חמישי התשיעי למאי – אשתף בכנס הבינלאומי השנתי השביעי של המחלקה לתנ"ך של אוניברסיטת בר אילן  מטעם החברה לחקר התנ"ך.באולם הננו טכנולוגיה בניין […]