web analytics
קטגוריות
טלויזיה מדע בדיוני

איש אלף הימים :על האיש מאטלנטיס

סקירה על סביחדרה טלויזיונית משנות השבעים שבה כיכב אדם תת מיימי מתרבות אבודה.