web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

משפחת קלונימוס ואני

קריאה בספר "היהודי האחרון " של יורם קניוק העוסק במשפחה מוזרה שמנסה להביא גאולה לאורך הדורות גרם לי להירהורים על תולדות המשפחה שלי שבהחלט הייתה משפחה שכזאת.